ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน N,P,K และ pH
Rapitest Soil test kit รับประกันของแท้ จาก USA ไม่แท้ยินดีคืนเงิน 
ตรวจดินวิเคราะห์ NPK ph ของดิน
order

ชุดตรวจวิเคาะห์ดิน นำเข้าจาก USA ได้มาตรฐานเชื่อถือได้ 100% สามารถตรวจวิเคราะห์ดิน หาค่าธาตุอาหารหลัก N P K และ ค่า pH ของดินได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว สามารถตรวจดินได้ทุกทีทุกช่วงเวลา เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ไปถึงผู้เชี่ยวชาญ มีความแม่นจำในการตรวจวิเคราะห์ และเป็นที่นิยมใช้กันมากทั่วโลก

Rapitest Soil Test Kit ชุดนี้ ได้รับการออกแบบมาอย่างดี ให้ใช้งานง่ายและมีความถูกต้องแม่นยำสูง มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา(USA) ชุดทดสอบแบ่งออกเป็น 4 การทดสอบ คือ 1.ทดสอบธาตุไนโตรเจน(N) 2.ทดสอบธาตุฟอสฟอรัส(P) 3.ทดสอบธาตุโปแทสเซียม(K) 4.ทดสอบความเป็น กรด-ด่างของดิน(pH) และมีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

Rapitest Soil Test Kit 1 ชุดประกอบไปด้วย
1. ชุดพลาสติกใสสี่เหลี่ยม พร้อมที่เทียบสี (หลอดทดลอง) 4 อัน ประกอบไปด้วย
สีม่วงใช้ทดสอบไนโตรเจน(N) สีน้ำเงินใช้ทดสอบฟอสฟอรัส(P) สีส้มใช้ทดสอบโปแทสเซียม(K) และสีเขียวใช้ในการทดสอบ(pH)กรด-ด่าง
soiltest-4
2. แคปซูลผงทดสอบ แบ่งออกเป็น

N  (ทดสอบธาตุ ไนโตรเจน) 10 แคปซูล
P  (ทดสอบธาตุ ฟอสฟอรัส) 10 แคปซูล
K  (ทดสอบธาตุ โปแทสเซียม) 10 แคปซูล
PH  (ทดสอบค่า กรดด่าง) 10 แคปซูล
** (1 แคปซูล ต่อ 1 การทดสอบ)

053. หลอดดูด-หยดน้ำสำหรับ หยดน้ำที่ได้จากการผสมดินลงใน พลาสติกทดสอบ
4. คำแนะนำสำหรับการปรับค่า pH ของดิน
5. มีรายชื่อพืชกว่า 450 ชนิด ว่าเหมาะสำหรับค่า กรด-ด่าง(pH) เท่าไร
6. วิธีใช้งานภาษาไทย
7. วิธีใช้งาน และคู่มือ การประยุกค์ใช้กับพืชต่างๆมากว่า 450 ชนิด และอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ

         ประสิทธิภาพ
– แสดงค่ากรดด่าง [pH] ตั้งแต่ 4.5 – 7.5
– แสดงปริมาณค่า N P K ได้ถึง 5 ระดับ ตั้งแต่ 0-4

        อ่านผลได้ดังนี้
0 = Deplete – ไม่มีธาตุอาหารที่ทดสอบอยู่เลย
1 = Deficient – มีธาตุอาหารที่ทดสอบไม่เพียงพอ
2 = Adequate – มีธาตุอาหารที่ทดสอบพอใช้ได้
3 = Sufficient – มีธาตุอาหารที่ทดสอบพอเพียง
4 = Surplus – มีธาตุอาหารที่ทดสอบมากเกินไป

ถ้าเทียบหน่วยที่วัดได้เป็น PPM (Part Per Million = หนึ่งในล้านส่วน) จะเทียบได้ตามนี้

ไนโตรเจน (N) N4 = 80 N3 = 40 N2 = 20 N1 = 10 N0 = 0
ฟอสฟอรัส (P) P4 = 100 P3 = 50 P2 = 20 P1 = 10 P0 = 5
โปแตส (K) K4 = 900 K3 = 600 K2 = 400 K1 = 200 K0 = 50

ตรวจดินN [ไนโตรเจน]    จากตัวอย่างด่านบนจากการเทียบสี   N=0 Deplete     –  ไม่มีธาตุอาหารที่ทดสอบอยู่เลย
P [ฟอสฟอรัส]    จากตัวอย่างด่านบนจากการเทียบสี    P=4 Surplus     –  มีธาตุอาหารที่ทดสอบมากเกินไป
K [โปแตส]         จากตัวอย่างด่านบนจากการเทียบสี    P=3 Sufficient  –  มีธาตุอาหารที่ทดสอบพอเพียง
pH [กรด-ด่าง]   จากตัวอย่างด่านบนจากการเทียบสี อยู่ในระดับ pH 7.5

   เราสามารถน้ำตัวเลขที่ได้ไปคิดวิเคราะห์ จัดปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืชต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาได้สามารถลดต้นทนในการใส่ปุ๋ยได้มาก

order

โทร – 094-006-2427

 

เครื่องวัดดิน 3in1 ดิจิตอล
วัดปุ๋ย NPK ภาพรวมในดิน วัดกรดด่างดิน อุณหภูมิดิน

soiltest3in1-01
order

เครื่องวัดดิน 3in1
เป็นเครื่องวัดดินที่ออกแบบให้ใช้งานง่ายรวดเร็วผลที่น่าพอใจ มีหลายฟังชั่นให้เลือกใช้งาน เครื่องออกแบบโดนวิศวะกรของอเมริกา อุปกรณ์วัดมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา
– วัดความสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน (ระดับปุ๋ย NPK โดยรวม)
– วัดความเป็นกรด-ด่างของดิน (PH Levels)
– วัดอุณหภูมิในดิน หรือปุ๋ยหมัก (หน่วยเป็นฟาเรนไฮต์)
เครื่องวัดดินคุณภาพจาก Luster Leaf Inc. USA (จากสหรัฐอเมริกา)

soiltest3in1-02

1835_inuse

AccBank-New

รีวิวจากคุณลูกค้า ที่นี้คลิ๊กๆ